Hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU) oppnevner to politiske representanter, med vararepresentanter, til trafikksikkerhetsgruppa i Vest-Agder. Christian Eikeland, nestleder (Frp)og Ingeborg Marie Henriksbø (KrF) ble valgt, mens. Tor Einar Ravnevand (H) og Johnny Abrahamsen (Ap) ble varamedlemmer.Hovedbegrunnelsen for styrkingen av trafikksikkerhetsgruppa med medlemmer fra HKU er et større fokus på ungdomsgruppa i tiden fremover, og at det i denne sammenheng vil være viktig å ha med politikere som representerer det videregående utdanningssystemet i fylket.

Oppnevnelsen av nye politiske representanter til trafikksikkerhetsgruppa vil gi arbeidet større tyngde gjennom bred og stabil politisk forankring. De politiske representantene skal i større grad involveres i det løpende trafikksikkerhetsarbeidet i fylket.

Dette innebærer for det første at de deltar på alle møter i trafikksikkerhetsgruppa, men at de også trekkes mer aktivt inn de prosjektene som til en hver tid er i drift. Politikerne bør også i større grad delta på kurs og konferanser som kan bidra til faglig påfyll og økt interesse for dette arbeidet

I Vest-Agder er trafikksikkerhetsarbeidet organisert gjennom en administrativ gruppe som er bredt faglig sammensatt. I eksisterende gruppe sitter representanter fra Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Utrykningspolitiet, Agder politidistrikt og to politikere oppnevnt av NSM utvalget. Representantene fra NSM utvalget er; Helge Sandåker (Ap) og Tone Karin Øystøl (FrP) med Erik Müller (SV) og Anne Ma Timenes (KrF) som vararepresentanter.

av Macdonald, Cheryl, publisert 6. februar 2009 | Skriv ut siden