De første fem indikatorene som blir registrert og publisert i 2009 handler blant annet om andel 18-åringer som har feilfrie tenner og andelen 18-åringer som har flest hull i tennene. De vil også vise antall innbyggere per tannlege og tannpleier.

I tillegg arbeides det videre med indikatorer som kan si noe om samhandling mellom kommuner og fylker. Samhandlingsavtaler mellom fylkeskommuner og kommuner er viktig blant annet for å sikre at de som har rettigheter til gratis tannhelsetjenester faktisk får oppfylt disse. Dette gjelder for eksempel eldre og syke som får hjemmesykepleie eller bor i institusjon, psykisk utviklingshemmede, rusmiddelmisbrukere og barn som bor i asylmottak.
Kvalitetsindikatorer for tannhelsetjenesten:18-åringer undersøkt/behandlet med feilfrie tenner
18-åringer undersøkt/behandlet med mange hull
Antall innbyggere per tannlege
Antall innbyggere per tannpleier
Antall tannlegespesialister
Andel undersøkt og behandlet av tannlege eller tannpleier siste tre år
Skriftlig samarbeidsavtale mellom den offentlige tannhelsetjenesten og kommunene
System for brukerundersøkelser
Andel to-åringer inspisert i munnhulen
Kariesforekomst blant to-åringer
Signifikant kariesindeks 12-åringer

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. februar 2009 | Skriv ut siden