Fylkesutvalget vedtok i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune skal delta som partner i en prosjektsøknad under Interreg IVC om utviklingen av et konsept for planlegging av nettverk og knutepunkter for høyhastighetstog. Det overordnede målet med prosjektet er å fremme bærekraftig transport gjennom å utveksle erfaring, dele og overføre god praksis på utviklingen av høyhastighetsnettverk og knutepunkter. I dag fulgte hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø opp med å bevilge de 300.000 kronene deltakelsen koster økonomisk. Den øvrige deltakerandelen dekkes via egeninnsats gjennom arbeidet i Jernbaneforum Sør.

Fylkesutvalget i Aust-Agder sa også ja til deltakelse i prosjektet i sitt siste møte. De to fylkeskommunene er blitt enige om å gjøre prosjektet til et Agder-prosjekt, der Vest- Agder er den formelle partner, mens Aust- Agder deler kostnadene 50/50 og deltar på arrangement på Vest-Agder fylkeskommunes kvote. Prosjektet inngår som en del av fylkeskommunenes samarbeid i Jernbaneforum Sør. Høyhastighetstog

Prosjektet vil løpe i tre år fra 2009 til 2012. Det har partnere fra Storbritannia, Nederland, Sverige, Spania og Helles, foruten Norge. Rogaland fylkeskommune vil være prosjektleder.

Søknaden skal leveres Interreg IVC-sekretariatet innen 30.januar, og avgjørelse på om prosjektet får støtte ventes å foreligge i løpet av høsten. Om prosjektet får støtte kan det trolig starte opp i november 2009.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden