Statssekretær Erik Lahnstein (Sp) i Samferdseldepartementet karakteriserte i et innlegg på Kollektivtransportforums årskonferanse i Oslo onsdag høyfartstog som spennende. Han viste til at samferdselsminister Liv Signe Navarsetes har tatt initiativ til gode og grundige utredninger om høyhastighetstog i Norge som nå er på plass eller underveis. De skal brukes til å skissere en videre prosess i forhold til høyhastighetstog. Jeg tror fremdeles at høyfartstog i Norge kan være en fantastisk mulighet dersom det er politisk vilje til å ta et slikt løft, sa Lahnstein.

-Det vil selvsagt kreve bevilgninger langt utenfor rammene av ordinære statsbudsjett, men jeg mener det vil være et historisk løft for transportsystemet vårt – og når de klarte å bygge Bergensbanen for hundre år siden, bør det være mulig for vår generasjon å ta tak i høyfartsproblematikken. Mange steder i Europa har høyfartstogene konkurrert ut flyet på flere strekninger, sa statssekretæren

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden