På NSB Regiontog på Sørlandsbanen mellom Kristiansand og Stavanger var det tre prosent flere kunder i 2008 sammenlignet med året før. Passasjerene er registrert på tellepunkt Sira. 404 000 kunder benyttet NSB Regiontog mellom Kristiansand og Stavanger i 2008. På Sørlandsbanen mellom Oslo og Kristiansand var det seks prosent flere passasjerer i 2008 sammenlignet med 2007. Passasjerene er registrert på tellepunkt Lunde. 483 000 kunder benyttet NSB Regiontog mellom Oslo og Kristiansand i 2008. NSB leverte totalt over 52 300 000 reiser i 2008. Dette er en økning på 3,8 prosent.

-Den gledelige trafikkøkningen viser at stadig flere i Norge er opptatt av å reise med et miljøvennlig transportmiddel. Toget er effektivt inn og ut av de store byene, spesielt på Østlandet, sier
Stein Nilsen Foto: NSB
Stein Nilsen Foto: NSB
persontogsjef i NSB, Stein Nilsen.
-De nærmeste årene vil NSBs kunder oppleve en helt annen og bedre kvalitet på mange tog. I tillegg er det med stor tilfredshet vi i NSB ser regjeringen har foreslått bevilget 818 millioner kroner til drift og vedlikehold til Jernbaneverket. Med fornyelse av sviller, drenering, bedring av elektriske anlegg som sikrer fremføring av togene, vil den daglige leveransen fra Jernbaneverket kunne bedres, noe som vil bety en bedre hverdag på toget for NSBs mange kunder, sier Nilsen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. februar 2009 | Skriv ut siden