Regjeringen dobler midlene fylkeskommunene kan hente fra ferjesubsider til å bygge bro eller tunnel. Nå kan 30 års subsidier benyttes til å fjerne ferja. Dette kan få stor positiv effekt for den planlagte undersjøiske tunnelen mellom fastlandet og Hidra i Flekkefjord -Det er ferjeavløysingsmidlane det gjeld. I dag kan ein få ein sum frå staten tilsvarande 15 år med ferjesubsidiar for å finansiere ei bru eller tunnel i staden. Regjeringa doblar denne perioden slik at ferjemidlane for 30 år kan leggjast inn i finansieringa av bru eller tunnel, uttales det i en pressemeldig fra samferdsleminister Liv Signe Navarsete (Sp). Hun mener dette vil bedre samferdselen i distriktene.

– Dette betyr betre moglegheit for mange som leitar etter eit fast samband. Det tykkjer eg er veldig bra, og noko eg har jobba for lenge, sier Navarsete til Nationen.

Av de prosjektene som kan realiseres på kortere sikt, trekker Navarsete frem Hidra

Hidraferja
Hidraferja
fastlandssamband i Vest-Agder, Sandsfjord bru i Rogaland, Dalsfjordsambandet og Langesjø-Kolset i Sogn og Fjordane, Nordøyvegen i Møre og Romsdal, Toventunnelen i Nordland og Bjarkøysambandet i Troms.

– Hidra fastlandssamband vil få 280 millionar kroner i staden for 140. Toventunnelen vil få 213 i staden for 156 og Bjarkøysambandet vil få 418 millionar i staden for 209, seier Navarsete. Pengene kommer fra staten, og Navarsete sier en vil bli mindre avhengig av andre finansieringskilder for å få realisert broen eller tunnelen.

-Det er fylkeskommunane sjølve som kjem til å avgjere i kva grad ferjene blir bytta ut med bru eller tunnel. Dei overtek store delar av vegnettet frå 2010, sierNavarsete

– Det er fylkeskommunane sjølve som må avgjere om dei vil gå for ein periode på 30 år eller ein kortare periode. Men 30 år er standarden som vil bli lagt. No er det opp til fylkeskommunane og eg håpar dei kjenner si besøkstid, seier Navarsete.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. februar 2009 | Skriv ut siden