-Jeg har en godfølelse for Tangen-prosjektet, sa prosjektleder Kristian Dølvik da han tirsdag orienterte fylkesutvalgets representanter om status for byggeprosessen for den nye Tangen videregående skole som reises ved Otras bredd i Kristiansand sentrum. Han opplyste at prosjektet fortsatt, bare et snautt halvår før det skal stå ferdig, styrer mot vedtatt kostnadsramme og at fremdriften er i rute. Det er imidlertid over 30 ulike entrepriser på prosjektet, i tillegg er fremdriften stram, så en viss risiko for kostnadsøkninger er fortsatt tilstede. Av den grunn jobbes det kontinuerlig med optimalisering i prosjektet, selv om mulighetene for kutt på dette stadie av prosjektet er svært begrenset, sa Dølvik.

Når skolebygget står ferdig i sommer vil det være mye som skal tilpasses innvendig for den faglige og pedagogiske driften. Det er derfor besluttet at elevene på Tangen videregående skole vil få skolestart tre dager senere enn elevene ved de øvrige fylkeskommunale videregående skolene.Tangen6

Fylkesordfører Thore Westermoen uttrykte at han og fylkespolitikerne er meget tilfredse med utviklingen så langt og at en ser frem til den dagen skolen er i gang. Det er faktisk slik at den nye skolen er større enn det nye teater og konserthuset som er under bygging på Odderøya i Kristiansand. I sum har Vest-Agder fylkeskommunene betydelig i Kristiansand i den senere tid. Ombygging og modernisering av Kvadraturen skolesenter, byggingen av Tangen videregående skole og ombygging og utvidelse av Kristiansand Katedralskole Gimle, som starter i disse dager, koster totalt over en milliard kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. februar 2009 | Skriv ut siden