Mens Vest-Agder Senterparti enstemmig går inn for å slå sammen agderfylkene, trenger Aust-Agder mer tid på å bestemme seg. Det ble klart da partiets representanter fra begge Agder-fylkene avholdt sine årsmøter i fellesskap på Byglandsfjord i helgen. -Senterpartiet i Aust-Agder er noe på gli i spørsmålet om fylkessammenslåingen. Det blir nesten litt for dumt å bare snakke om for eller imot når det gjelder dette spørsmålet. For oss kommer det an på hvordan dette håndteres, og hvilke premisser som ligger til grunn, sa fylkesleder i Aust-Agder SP Kristen Bjormyr til Agderposten etter fylkesårsmøtet.

Men når partiet i helgen diskuterte realitetene om hva et felles fylke skal være, så ikke SP helsvart på sammenslåingen, skriver Agderposten. -Vi ser jo at det er enkelte ting, som samferdsel, vei, kollektivtransport og skole, som er klart positive argumenter. Men personlig er jeg naturligvis skeptisk til enheter og alt som heter sentralisering, sier Bjormyr til avisen.

av admin, publisert 23. februar 2009 | Skriv ut siden