Vest-Agder fylkeskommune har ulike tilskuddsordninger til kulturtiltak. Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner er delegert til Vest-Agder barne- og ungdomsråd (www.vabur.no) til Vest-Agder idrettskrets (www.vai.no) og til Norsk musikkråd, Vest-Agder (www.musikk.no/vest-agder). Søknader sendes direkte til de. Men det finnes også en del ordninger som fylkeskommunen i Vest-Agder administrerer....

Tilskudd til kulturtiltak

Inga Lauvdal oppfordrer mange til å søke om støtte til kulturtiltak.
Inga Lauvdal oppfordrer mange til å søke om støtte til kulturtiltak.
Det gis tilskudd til kulturtiltak som har regional interesse, det forklarer rådgiver Inga Lauvdal. Det kan søkes støtte til festivaler og enkeltarrangement innenfor områder som musikk, teater, billedkunst, kunsthåndverk, litteratur, film, idrett og kulturtiltak for barn og unge.

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling

Tilskuddsmidlene er bevilget over Statsbudsjettet for 2009. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har delegert ansvaret for forvaltningen av denne tilskuddsordningen til fylkeskommunene, som fordeler midlene etter søknad. Ordningen er delt i to:

1. Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner

Innvandrerorganisasjoner med demokratisk valgt styre og minimum .... betalende

medlemmer kan søke om støtte til drift av organisasjonen. Målet med tilskuddet er

· å styrke lokal organisering av innvandrere

· økt mangfold gjennom at innvandrere får tilgang til flere sosiale nettverk

· at innvandrere kan fremme felles interesser overfor lokale myndigheter

Innvandrerorganisasjoner med medlemmer primært fra Norden, USA, Canada, Australia og New Zealand faller utenfor tilskuddsordningen. Som hovedregel skal det

ikke gis støtte til mer enn én nasjonal/etnisk basert organisasjon for hvert land/etnisk

gruppe lokalt.

www.vaf.no på kultursidene

2. Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Det er åpent for alle å søke om støtte fra denne delen av støtteordningen. Hensikten med ordningen er:

· å skape møteplasser i lokalsamfunn på tvers av etnisk og nasjonal opprinnelse.

Tilskudd skal i hovedsak gis til tiltak som gjennomføres i konkret samarbeid mellom ulike lokale aktører.

www.vaf.no på kultursidene

Søknadsskjema og retningslinjer for å søke fås ved henv. Telf.: 38 07 45 54

Skjema finnes på www.vaf.no på kultursidene Søknadsfrist: 1. mars 2009

Søknaden rettes til Vest-Agder fylkeskommune, Regionalavdelinga, serviceboks 517, 4605 Kristiansand.

av Macdonald, Cheryl, publisert 2. februar 2009 | Skriv ut siden