En undersøkelse om verdskapingen innen skog- og trebasert industri som Agder Tresenter gjennomfører, viser at bransjen har en brutto omsetning på over tre milliarder kroner. Bransjen har 1600 ansatte. Tremasse, plater og papirindustrien er den klart største delen av trebasert industri på Agder med rundt 900 millioner i omsetning og 400 ansatte. En annen stor og viktig treindustri er byggelementproduksjon som omfatter takstoler, prefabrikkerte veggelementer, takelementer, golvelementer og limtre.

av admin, publisert 30. januar 2009 | Skriv ut siden