Hovedutvalg for utdanning og kultur (HKU) i Vest-Agder fylkeskommune fikk i sitt møte informasjon om prosjektet ”Film i bibliotek”. Resultatet er økt filminteresse og økt utlån av film fra Lyngdal bibliotek. Lånesystemet SAMSØK gjør også filmsamlingen i Lyngdal tilgjengelig for alle bibliotekbrukere i Agder. Befolkningen har nå fått en enkel og gratis tilgang til et godt og stort utvalg av kvalitetsfilmer.

Da prosjektet startet hadde Lyngdal bibliotek en bestand av film på 795 titler. I løpet av prosjektperioden (frem til 22.11 2008) hadde denne bestanden økt til 2036. Utlån av film har i samme periode økt i takt med tilbudet. Film har i tillegg også økt i prosent av det totale utlånet ved biblioteket. I 2005 stod film for 17 % av det totale utlån og ved utgangen av 2008 var dette økt til 22 %.

Prosjektet har ført til at Lyngdal og Agder-regionen nå kan tilby sine biblioteklånere et bedre tilbud innen kvalitetsfilm.

av admin, publisert 6. februar 2009 | Skriv ut siden