-Tidligere har Venstre tatt opp spørsmålet om å ”finne” midler til å redusere kuttene i kollektivtilbudet. Dette ble gjort i et møte i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i forbindelse med budsjettbehandlingen før årsskiftet. Norges Bank har ved flere anledninger satt ned styringsrenten de siste månedene, seinest for en drøy uke siden. Dette gjør at fylkeskommunen får reduserte renteutgifter på sine lån (og noe reduserte inntekter på innskudd i bank), skriver fylkestingsrepresentant Astrid Bekkenes i en interpellasjon til fylkesordfører Thor Westermoen hvor hun ber om at innsparte rentekostnader kan benyttes til kollektivtilbudet.

Da budsjettet for 2009 ble lagt frem, var det generelle rentenivået klart høyere enn i dag. På det grunnlag reiser hun to spørsmål: Hvor store vil innsparingen anslagsvis bli i 2009, i forhold tilVenstres partilogo forutsetningene i vedtatt budsjett? Er fylkesordføreren enig i at innsparte midler bør benyttes til å bedre kollektivtilbudet i Kristiansandsområdet og i fylket for øvrig?

Hun skriver videre i interpellasjonen at Venstre anmoder fylkestinget om at det voteres over følgende forslag: ”Fylkestinget ønsker å bidra til et bedre kollektivtilbud og vil bruke innsparte midler som resultat av lavere renteutgifter til dette. Administrasjonen fremmer en sak for hovedutvalget som beskriver forslag til tiltak det er ønskelig å iverksette”.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. februar 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer