Årsmøtet mente videre at Sørlandet i langt større grad bør markedsføre seg som en større region, for dermed å kunne synliggjøre sine kvaliteter som en av Norges mest internasjonaliserte landsdeler, med alle de fordeler en økt internasjonalisering bringer med seg i form av kunnskap, samarbeid og innovasjon.

Fra 2010 får fylkeskommunene nye oppgave- og ansvarsområder som vil få betydning for samfunnsutviklingen i hele regionen. Fylkene bør, i følge årsmøtet, først og fremst ivareta innbyggernes behov for funksjonelle en­heter innen regionale utviklingsoppgaver, tjeneste­pro­duk­sjon og forvaltningsoppgaver. Andre institusjoner, som Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus, viser at vi allerede ser Agder under ett og Sørlandet som en større region. Politisk bør vi nå gjøre det samme, uttalte årsmøtet.

Det vises til at Sørlandet har flere sterke næringsmiljøer som er internasjonalt ledende innen sine felter. Næringsklyngen NODE er en nasjonal spydspiss innen offshore, drilling og engineering. Tilsvarende er EYDE-nettverket etablert som en klynge innen prosessindustrien. Det trekkes fremFRP-logo miniformat at denne type industri med klyngetenkning og fokus på et tettere samarbeid mellom næringslivet, institusjoner og akademia er hovedårsaken til at Sørlandet er landets fremste eksportregion.

-For Vest-Agder Fremskrittsparti gjør det inntrykk når disse miljøene etterspør god samhandling med det offentlige, samtidig som de forventer et regionalt politisk lederskap som vil bidra til ytterligere utvikling. En effektivisert forvaltning samt en mer robust økonomisk plattform vil komme hele landsdelen til gode. Vest-Agder Fremskrittsparti mener at vi best kan få til en god utvikling ved å samle de to fylkene til ett Agder, uttalte årsmøtet i forslaget som ble vedtatt.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden