Hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) ønsker å styrke voksenopplæring. Det kom frem på deres møte i februar. I en uttalelse til revidering av årsbudsjettet vedtok de en uttalelse som sender et sterkt signal til Fylkestinget, om å prioritere voksenopplæring. I forbindelse med regjeringens økonomiske tiltakspakke håper de også det skal bli rom for å prioritere voksenopplæring spesielt og utdanning generelt. Med tanke på økt arbeidsledighet er det viktig at utdanningssystemet kan ta imot flere voksne søkere.

HKU mener det er positivt at Fylkestinget i budsjettsammenheng prioriterer utdanning. Nå håper de at signalet om å satse på voksenopplæring også blir hørt.
HKU på Vennesla videregående skole 5. februar 2009.
HKU på Vennesla videregående skole 5. februar 2009.

av Macdonald, Cheryl, publisert 10. mars 2010 | Skriv ut siden