-Den formelle strukturen i offentlig sektor i Agder er i dag fragmentert med 30 kommuner og to fylkeskommuner, og strukturen er heller ikke tilpasset regioninndelingen til statlige aktører. Dagens struktur legger derfor hinder på en effektiv samhandling med viktige aktører om spørsmål som berører hele regionen, skriver en arbeidsgruppe som har arbeidet med temaet: ”Mål og strategier for regional samordning og profilering” i forbindelse med en regionplan for Agder som nå utarbeides. Arbeidsgruppen anbefaler at morgendagens Agder skal bestå av ett fylke og åtte regionkommuner.

-Det skjer mye spennende på Sørlandet. Vi har svært mye å være stolte av. Det er imidlertid Thore Westermoen foran logomulig å få til flere forbedringer. En felles regionplan for Agder vil være et viktig redskap i en slik sammenheng. Vi må imidlertid velge hvilke kamper vi vil kjempe, sa Thore Westermoen på en felles samling de to fylkestingene på Agder i Grimstad i dag. En av kampene fylkesordføreren mener en ikke bør kjempe i forbindelse med regionplanen er å ta til orde for endring av kommunestrukturen. Fokuset må slik han ser det være på å få til ett Agderfylke. -Skal vi løfte denne landsdelen må vi samhandle mye mer og enda bedre. God samhandling gir også god profilering, understreket Westermoen.

Flere av politikerne som hadde ordet på samlingen ga uttrykk for støtte til Westermoens avvisning av å kjempe for en endring av landsdelens kommunestruktur.

Innspillene fra fem arbeidsgrupper som har arbeidet med ulike tema i tilknytning til regionplanen skal nå bearbeides. I ukene fremover skal det utarbeides et endelig forslag til et plandokument. Dette skal ut på høring fra mai til ut på tidlig-høsten. Fylkestingene vil etter planen behandle planen i desember.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. februar 2009 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)
Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)