Vest-Agder fylkeskommune er tildelt 2,8 millioner i 2009 til et prøveprosjekt med samordning av bestillingstransport og transport for bevegelseshemmede (TT). Vest-Agder fylkeskommune får også 4,4 millioner i 2010 og 2011. En bedre samordning mellom TT- og bestillingstransport vil redusere behovet for TT-transport. Dette skal ikke gå på bekostning av brukernes mobilitet, men snarere bedre brukernes mobilitet. - Dette er gledelig for Vest-Agder fylkeskommune, sier fylkesvaraordfører Toril Runden.

-Vi er i oppstarten av prøveprosjektet og med denne tildelingen kan vi gå i gang for fullt. I Vest-Agder vil vi konsentrere arbeidet til å videreutvikle tilbudet ”Bygderuta Favoritten” i Åseral,

Toril Runden fylkesvaraordfører AP
Fylkesvaraordfører Toril Runden er svært tilfreds med tildelingen til fylkeskommunen.
Audnedal, Marnardal, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal kommuner, samt nye tilbud i Kristiansand og Kristiansandsområdet. sier fylkesvaraordfører Toril Runden.

- Vi legger stor vekt på at berørte brukere, funksjonshemmedes organisasjoner og eldreråd skal trekkes inn i prosjektarbeidet. Det viktigste er å gi brukere et bedre transporttilbud totalt sett, sier Kari Henriksen, statssekretær i helse – og omsorgsdepartementet. - Det er også viktig å samarbeid med Helseforetakene om kjøp av transport, sier hun.

For Kristiansand og Kristiansandsområdet innebærer det samordning mot annen offentlig betalt drosjetransport, herunder samordning av skoleskyss og samordning av skyss til tannhelsebehandling for prioriterte grupper, samt samarbeid med helseforetaket om mulig samordning av andre typer helsereiser.

Vest-Agder fylkeskommune har vedtatt å legge frem en prinsippsak om videre utvikling og innretning av TT-tjenesten i løpet av 2009. Samferdselsdepartementets utlysning av et prøveprosjekt på dette området passer således godt inn.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. mars 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer