Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen mener små vannkraftprosjekter er unnværlige for å nå klimamålene. Tirsdag snakket han til 200 deltagere på et småkraftseminar i regi av Hordaland fylkeskommune. Småkraft representerer allerede en betydelig verdiskapning i distriktene. Regjeringen legger til rette for utbygging av småkraft gjennom styrket konsesjonsbehandlingskapasitet, og delegering av konsesjonsbehandling til fylkeskommunen for de minste kraftverkene. Statsråden vil også foreslå tilknytningsplikt for produksjon, det vil si plikt for netteier å knytte produsenter til nettet.

Totalt står småkraften for et potensial på minst 128 TWh, eller halvparten av vannkraftpotensialet her i landet.
- Dersom vi ikke lykkes i å få frem mer grønn fornybar energi, lykkes vi ikke i klimakampen. Her spiller småkrafta en helt sentral rolle, sa olje- og energiministeren på seminaret
Per februar 2009 ligger det prosjekter på om lag 5 TWh til konsesjonsbehandling hos NVE.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mars 2009 | Skriv ut siden