På grunn av den harde konkurransen fikk flere støtteverdige prosjekter avslag eller en sterkt redusert sum. Mangfoldet i lovende prosjekter er et sunnhetstegn for de små museene i Vest-Agder, selv om tildelinga naturlig vil føre til skuffelse for enkelte.

De prioriterte tiltakene spenner over alt fra små prosjekter som innkjøp av flatskjerm til formidlingstiltak til store og krevende utstillingsoppgaver. I år var det en overvekt av søknader om støtte til ulike utstillingsformål.

OVERSIKT OVER TILSKUDD TIL PROSJEKTER VED MUSEER UTEN FYLKESKOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD 2009

MUSEUM

PROSJEKT

SUM

TILDELT

1

Lista naturmuseum

Maritim utstilling og skjelettutstilling

20 000 kr

2

Prosjektet ”Historiske foto – Audnedal Audnedal kommune/ Sveindal Museum

Historiske foto - Audnedal

15 000 kr

3

Bommen Elvemuseum

Forlengelse av vernebygg

14 000 kr

4

Kristiansand Kanonmuseum

Fornyelse av utstilling

20 000 kr

5

Flekkerøy historielag/ Flekkerøy Museum

Utstilling på Høyfjellet: radioer og navigasjonsinstrumenter til båter.

15 000 kr

6

Det gamle posthuset, Konsmo

Restaurering av gammel hage

8 000 kr

7

Vest-Agder museumslag

Museumslagets høstkonferanse 2009: ”Utstillingsproduksjon – bare for spesialistene?”

38 000 kr

8

Sveindal Museum

Spesielle sikringstiltak – oppsetting av takrenne

2 000 kr

9

Kystmuseet Fedrenes Minne

Innkjøp av flatskjerm

8 000 kr

10

Lindesnes Bygdemuseum

Avfotografering, registrering og tilgjengeliggjøring av gjenstandsmateriale

15 000 kr

11

Marnardal Museum

Tiltak for tilrettelegging av Marnardal museum for publikum

20 000 kr

12

Søgne Gml. Prestegård, Søgne kommune

Landbruksutstilling

25 000 kr

Totalt

200 000 kr

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. mars 2009 | Skriv ut siden