Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø støttet i går etableringen av partnerskapsprosjektet ”Veiviseren – muligheter for alle! Turhefte for friluftsområdene med tilrettelegging for bevegelseshemmede i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla”. Hovedutvalget bevilget 50 000 kroner til prosjektet. Prosjektet vil kunne bidra til økte friluftslivsmuligheter for alle. Selv om det i utgangspunktet er laget for personer med nedsatt funksjonsevne viser det seg i praksis at også andre har nytte av denne type informasjon og tilrettelegging, eksempelvis familier på tur med barnevogner.

Midt-Agder friluftsråd, Fylkesmannen i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune ga i 2005 ut boken ”Veiviseren”. Boken beskriver frilufts- og verneområder i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla. Den inneholder også en beskrivelse av turstier med universell utforming. Både friluftsrådet og fylkeskommunen har fått tilbakemeldinger om at det er ønskelig å utarbeide et turhefte hvor friluftsområder med universell utforming er beskrevet spesielt.

I ”Veiviseren” var det i hovedsak turveier/stier som var omtalt, men nå er det ønskelig å utvide dette til også å omfatte brygger, badeplasser, baderamper, fiskeplasser og annen infrastruktur med universell utforming. Det er også kommet til en del nye områder/turveier siden 2005 og det er derfor ønskelig å ajourføre og oppdatere dette.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. mars 2009 | Skriv ut siden