Prosjekteigarar er Sørlandet kunnskapspark, Tvibit v/Yoghurt kulturinkubator i Troms og Helgeland kulturinkubator i Nordland. I søknaden sin skriv dei: ”Prosjektet skal bidra til at regionale aktørar som arbeider med eller i festivalbransjen bygger opp brede nettverk som strekker seg ut over regionale og nasjonale grenser. Ved å samle aktører langs en bred verdikjede, ønsker vi å skape en helhetlig forståelse for utfordringer og løsninger innen kulturnæringane.”
-Festivalar er viktige arrangement som set mindre stadar på kartet. Prosjektet legg stor vekt på nettverksdanningar innanlands og utanlands, og det er gjennom breitt samarbeid ein ofte oppnår gode resultat, seier Kleppa.
Pilotprosjektet inngår i ei større nasjonal satsing. Kommunal- og regionaldepartementet har satt kulturbasert stadutvikling på dagsorden som ein naturleg del av ein heilskapleg distrikts- og regionalpolitikk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden