Likestilling er et prioritert satsingsområde i det regionale utviklingsarbeidet på Agder, og nå begynner resultatene å vise seg. Dette er årsaken til at KS har valgt ut kommuner på Agder og Vest-Agder fylkeskommune til å delta i to transnasjonale likestillingsprosjekter finansiert gjennom EØS, og samarbeidsland er Spania og Portugal. Fokus i prosjektene er Balanse mellom privatliv, familieliv og yrkesliv. Kommunene i Spania, Portugal og Norge skal utveksle erfaringer og finne god løsninger gjennom prosjektsamarbeid. Først ut er Spania-prosjektet som starter med et lanseringsseminar i Madrid tirsdag 17.mars.

Miljøverndepartementet tillater ikke ny utbygging i strandsonen på Flekkerøya i Kristiansand. De eksisterende sjøbodene godkjennes ikke som fritidsboliger. Det betyr at folk i hovedsak fortsatt kan ferdes over eiendommene. Kristiansand kommune kan gi dispensasjon til at historiske sjøboder innredes og brukes til mer enn oppbevaringsplass, for å hindre at de forfaller. Når det gjelder sjøboder bygd etter 1995 må kommunen rydde opp i ulovligheter og vurdere spørsmålet om dispensasjon for hver enkelt sjøbod.– Denne saken handler om å sikre folk adgang til strand og sjø på en best mulig måte. I strandsonen på Flekkerøya har det utviklet seg en praksis der sjøboder er innredet og brukes som fritidsboliger. Kommunen har latt folk ta seg til rette på en uheldig måte. Jeg mener vi nå har funnet en akseptabel løsning, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

av admin, publisert 31. mars 2009 | Skriv ut siden

Direktøren for utdanning og kultur i Vest-Viru, Marge Lepik, ledet komiteen. Hun skriver i en pressemelding at de hadde en vanskelig jobb med å velge. Av seks kandidater som hadde sendt inn søknad ble to kunstnere plukket ut.
- Dette var vanskelig fordi det var gode søknader, og stor bredde. Noen kandidater var unge, noen var kjente. I tillegg var det søkere med ulik kunstnerisk uttrykk. Noen søkte tilskudd for å forbedre arbeidsforholda, ´én ville på malekurs og én ville organisere en utstilling.
Komiteen valgte å følge retningslinjene for tildeling av kunstnerstipend i Vest-Agder, stipend til kreativ egenutvikling.

Stipendet gikk til Teet Suur som er kjent i Vest-Viru for sine fotografier. Han har deltatt på sju felles utstillinger og tre separatutstillinger. Teet SuurHan er initiativtaker og ansvarlig for hjemmesiden til Rakvere Gallery. Han vil bruke stipendet til videreutvikling ved Tartu kunstakademi og for å gjennomføre utstillingsprosjekt i 2009.

Det andre stipendet gikk til Katrin Kiviberg som er student i Eurouniversity og studerer interiør design. Hun trenger stipendet til videreutvikling innen maling og interiørdesign.

Det er et krav at begge stipendmottakere presenterer seg på en utstilling med egne arbeider i 2009.

Bildet over viser Teet Suur som er fotograf og som fikk kunstnerstipend fra Vest-Agder.