Agderrådets arbeidsutvalg besluttet i dag at Agderrådets likestillingspris for 2009 tildeles fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune Tine Sundtoft. Formålet med prisen er å yte honnør til mottakeren samt stimulere til økt innsats for å fremme likestilling og likeverd mellom kvinner og menn på Agder. Det var åtte kandidater til prisen. Utdelingen av prisen vil skje på Agderrådets årsmøte. Prisen er en skulptur kalt ”Likevekt” av Arne Vinje Gunnerud samt et diplom.

Agderrådets likestillingsråd begrunner valget av Tine Sundtoft med at hun er en tydelig leder og et positivt forbilde for yngre kvinner. Hun er god til å jobbe og tenke strategisk og avslører mannsdominans på måter som bidrar til økt forståelse, samtidig som det utfordrer. Hun er en inkluderende person som bidrar aktivt til nettverksbygging som involverer mange unge, kvinnelige talenter. Hun bidro til å starte Female Future på Agder. Hun var arkitekten for at Female Future skulle inkludere offentlig sektor, noe som har vært en suksessfaktor for programmet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden