Elkem Aluminium er Norges nest største produsent av primæraluminium. Elkem Aluminium Lista er et av verkene som produserer legerte aluminiumprodukter i forskjellige formater. En lang rekke sluttprodukter fra bygg- og anleggsindustrien, emballasjeindustrien, elektronisk industri, bil- og flyindustrien og annen transportindustri inneholder produkter fra Elkem Aluminium. Administrerende direktør for Elkem Aluminium ANS Roy Hammer orienterte mandag fylkesutvalget om at en i et samarbeid mellom verkene på Lista og Kristiansand har utviklet både ny teknologi og kompetanse som er så avansert at den eksporteres på verdensmarkedet, blant annet til store aluminiumsverk i Russland.

Det har i flere år vært et nært samarbeid mellom det amerikanske selskapet Alcoa og Elkem.-Dette har vært til gjensidig fordel. Elkem på Lista har vært en teknologiutviklingsbedrift. Verket på Elkem Lista Foto: ElkemLista er i dag karbonnøytralt. De reduksjoner innen utslipp av karbondioksyd vi har fått til er helt unike, berettet Hammer. Han opplyste også om at nye metoder for produksjon har redusert energiforbruket betydelig.

Når det gjelder utviklingen fremover, i et verdensmarked som er under sterkt press, gjorde Hammer det klart at bedriften på Lista merker situasjonen og har det tøft. Han trakk frem at bedriften har foretatt mye effektiviseringsarbeid og utviklet en driftsfilosofi som han betegnet som en vesentlig styrke for bedriften. -Vi har det tøft, men vi har kontroll. Vi kan få til noe unikt fremover om vi bare forvalter det på den rette måten, konkluderte han.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. mars 2009 | Skriv ut siden