Bedre likestilling ved å skape god balanse mellom familieliv, privatliv og arbeidsliv - dette er fokus i et transnasjonalt prosjekt der Lindesnesregionen, Vest-Agder fylkeskommune og Bærum kommune deltar sammen med kommuner i Spania. KS har prioritert å invitere med kommuner fra Agder fordi det satses seriøst og langsiktig på likestilling i landsdelen. Det treårige prosjektet finansieres av EØS-fondet.

av Reed, Lisbeth, publisert 31. mars 2009 | Skriv ut siden