Fra nyttår overtar fylkeskommunene 17 000 km riksvei. Fylkeskommunene får behov for 22,3 milliarder kroner for å sette veiene i akseptabel stand viser en fersk rapport KS har fått Multiconsult til å utarbeide. Det foreligger ingen plan for hvordan dette skal finansieres. I rapporten fremgår det at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier og øvrige riksveger som Vest-Agder fylkeskommune får ansvar for fra årsskiftet beregnes å være på 624 millioner kroner. I tillegg er det et tilsvarende etterslep på de statlige stamveiene i Vest-Agder på 175 millioner kroner. Beregningstidspunktet er 1. januar 2008. Multiconsults tall er i 2007-kroneverdien.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer