Fra nyttår overtar fylkeskommunene 17 000 km riksvei. Fylkeskommunene får behov for 22,3 milliarder kroner for å sette veiene i akseptabel stand viser en fersk rapport KS har fått Multiconsult til å utarbeide. Det foreligger ingen plan for hvordan dette skal finansieres. I rapporten fremgår det at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier og øvrige riksveger som Vest-Agder fylkeskommune får ansvar for fra årsskiftet beregnes å være på 624 millioner kroner. I tillegg er det et tilsvarende etterslep på de statlige stamveiene i Vest-Agder på 175 millioner kroner. Beregningstidspunktet er 1. januar 2008. Multiconsults tall er i 2007-kroneverdien.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer
 • El -buss
  av jto, 12.06.19

  Agder kollektivtrafikk AS legger opp til å ta i bruk flere el-busser

  Les mer