Fra nyttår overtar fylkeskommunene 17 000 km riksvei. Fylkeskommunene får behov for 22,3 milliarder kroner for å sette veiene i akseptabel stand viser en fersk rapport KS har fått Multiconsult til å utarbeide. Det foreligger ingen plan for hvordan dette skal finansieres. I rapporten fremgår det at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier og øvrige riksveger som Vest-Agder fylkeskommune får ansvar for fra årsskiftet beregnes å være på 624 millioner kroner. I tillegg er det et tilsvarende etterslep på de statlige stamveiene i Vest-Agder på 175 millioner kroner. Beregningstidspunktet er 1. januar 2008. Multiconsults tall er i 2007-kroneverdien.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer