Riksantikvaren har bevilget 4.9 millioner i tilskudd til fredete bygninger og anlegg i privat eie i Vest-Agder for 2009. Det er en kraftig økning i forhold til tidligere år, og skyldes blant annet at de nasjonale prosjektene knyttet til fredningsgjennomgang og tilstandsregistrering er ferdigstilt i fylket. Tilskuddene er prosjekttilskudd som kan brukes til bruk av håndverkertjenester, samt til innkjøp av nødvendige materialer. Boen gård og Sødal kalkverk i Kristiansand, Rødberg i Lindesnes, Langfeldts hus og Tønvold i Ny-Hellesund i Søgne, Konstaliburet i Flekkefjord, Sundtehuset i Loshavn i Farsund og Bue i Marnardal er noen av tiltakene som vil bli prioritert i 2009.

av Hemsett, Siv, publisert 5. mars 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer