Aftenposten presenterte i går hvordan statusen er på de 44.200 kilometerne fylkesvei fylkeskommunene overtar fra årsskiftet. -Det dreier seg om et mangfoldig veinett. Men veiene blir ikke dårligere av at fylkene overtar. Uavhengig av eier vil det være et behov for en betydelig innsats de neste årene for å få dem opp på et skikkelig nivå. Det er viljen til å satse penger som vil avgjøre standarden, sier statssekretær Geir Pollestad til avisen. Han opplyser at i desember anslo Samferdselsdepartementet etterslepet for 27.000 km fylkesvei til å være 13 milliarder kroner, basert på en rapport fra 2005. Departementet har nettopp bestilt en ny gjennomgang for hele det norske veinettet.

Rapporten vil være klar etter at det er bestemt hvor mye penger fylkeskommunene skal få tilGeir Pollestad utbedringer. Statssekretær Pollestad sier til Aftenposten en ny gjennomgang vil bidra med mer kunnskap om hvor stort etterslepet er. Han viser til at Stortinget har lagt til grunn at veiene skal overleveres i den stand de er og at videre utbedring må skje over noe tid. -Men det innebærer at man må få økonomiske rammer til å løse oppgaven. Alt koker ned til et spørsmål om økonomisk handlingsrom for fylkeskommunene. Det blir en stor oppgave å sikre store nok bevilgninger, medgir statssekretæren

av admin, publisert 26. mars 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer