Trebiennaler er nå blitt en tradisjon på Sørlandet. I dag ble hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø orientert om biennalen i 2010. Den vil bli arrangert i Flekkefjord torsdag 10. og fredag 11. juni. Den vil inngå som en del av Smaabyprogrammet. Smaaby er feiring av småbyen og dens kvaliteter; det fokuseres på det gode liv i småbyen. Arrangementene tar i hovedsak plass i byens åpne rom og er ment for alle - en fest for innbyggerne og de som kommer til byen. Dette er et samarbeidsarrangement og en stor dugnad hvor stort og smått går inn i hverandre. Banker, handelsstand, foreninger og kommunen drar i lag.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. mars 2009 | Skriv ut siden