Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø vedtok i dag, mot stemmene fra Fremskrittspartiet, at det foreløpig ikke opprettes flere drosjesentraler i Kristiansand. Det gjennomføres først i 2009 en markedsvurdering av behov for drosjetjenester. Vest-Agder fylkeskommune har i det siste halve året mottatt tre søknader om å etablere drosjesentral i Kristiansand. Etter lovverket kan løyvemyndigheten, som er fylkeskommunen, i samråd med kommunale myndigheter, bestemme om det skal være en eller flere drosjesentraler i et distrikt. I Kristiansand har fylkeskommunen tidligere godkjent at det ble dannet en drosjesentral - Taxi Sør- i tillegg til den gang Kristiansand taxisentral - nå Agder Taxi.

Agder Taxi AS er den store sentralen i Kristiansand med opp mot 80 drosjeløyver og noen reservedrosjeløyver. Sentralens administrasjon ligger på Tinnheia. Taxi Sør AS er den nyeste av sentralene. Det er rundt 40 løyvehavere som har tilslutning til taxisentralen. Noen løyvehavere har reservedrosjeløyver. Økningen i løyveantallet i Kristiansand er stort sett kommet ved økning av løyvetallet i Taxi Sør AS.

De nye drosjesentralene fylkeskommunen har søknad fra er: Kristiansand Taxi på vegne av noen løyvehavere i Taxi Sør AS, Norgestaxi AS og Taxi1. Taxi1 ville tilknytte seg eksisterende løyvehavere i Vest-Agder.

Kristiansand taxi SA har opplyst at det er en del løyvehavere i Taxi Sør AS som ønsker å etablere en ny sentral i Kristiansand. Disse løyvehaverne er uenige i den driftsformen Taxi Sør AS i dag har. Norgestaxi AS er det siste selskapet som ønsker å etablere seg i Kristiansand. I følge søknaden vil selskapet i første omgang invitere eksisterende løyvehavere til ”bytte” drosjesentral. Hvis dette ikke lykkes anmoder selskapet om at sentralen tilføres 20 løyver som besettes etter de regler som gjelder for tildeling.

Hovedinnvendingene mot ytterligere etablering av drosjesentraler er at høringsinstansene - Agder Taxi AS, Taxi Sør AS, Norges Taxiforbund avdeling Vest-Agder og Agder Kollektivtrafikk AS - er redd for en overetablering av løyver i Kristiansand.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. mars 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer