Det var de to fylkeskommunene, de to fylkesmannsembetene, Agder politidistrikt, Utrykningspolitiet, Statens Vegvesen og Trygg Trafikk som sto som arrangører av en konferanse med tittel: Best på trafikksikkerhet i Norge. Det er satt som en målsetting at Agder-fylkene skal oppnå en slik posisjon. Konferansen var et ledd i arbeidet med å utarbeide en ny felles trafikksikkerhetsplan for Agder-fylkene. Vel femti deltakere bidro med foredrag og innspill.

En av de som i flere år har frontet konkret trafikksikkerhetssatsing i landsdelen er Yvonne

Yvonne Ødegård
Yvonne Ødegård talte varmt for satsing på å få redusert antall trafikkulykker.
Ødegård. Hun var en av initiativtakerne til trafikksikkerhetshuset Trafoen i Sørlandsparken. Hun har mistet nære venner i ulykke og talte engasjert for innsats for å få ned ulykkestallene. I en appell utfordret hun det offentlige til å vise kreativitet og handlekraft. Hennes hovedbudskap var at trafikksikkerhet er noe som angår alle. Enhver må ta et personlig ansvar.

Trafikksikkerhetsrådgiver Egil Strømme i Vest-Agder fylkeskommune opplyser at arbeidet med den nye trafikksikkerhetsplanen nå pågår for fullt. Det sendes nå ut et brev til kommunene i landsdelen for å få avklart deres forhold til trafikksikkerhetsarbeid, Planutkastet skal være på plass før sommerferien. Etter å ha vært på høring i høst og deretter bearbeidet vil den nye planen bli behandlet i de to fylkestingene i desember.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mars 2009 | Skriv ut siden

Forsker Knut Hidle fra Agderforskning var i går invitert til å holde foredrag om scenarier for Sørlandet i 2020 i forbindelse med et avslutningsarrangement for tidligere fylkesutdanningsjef Turi Løvdal. Han var også utfordret til å presentere synspunkter på fylkeskommunen som regional utviklingsaktør og de utfordringer han ser for Vest-Agder fylkeskommune i den sammenheng. Hidle presenterte flere utfordringer som krever både politisk og administrativ innsats fra fylkeskommunen og, ikke minst, samspill med andre aktører i landsdelen for å gå løs på og finne gode løsninger på.