Statens Kartverk, Kristiansand har søkt Vest-Agder fylkeskommune om samfinansieringsmidler til etablering av et prosjekt for fylkesvise datasett for fotruter, sykkelruter, skiløyper og andre friluftslivstema. Hensikten med prosjektet er å etablere fylkesdekkende datasett for ulike friluftslivsformål. Dagens datagrunnlag og informasjon om tema finnes både i digital og analog form, men fullstendige, standardiserte, kvalitetssikrede og àjourholdte datasett finnes ikke. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø imøtekom i går søknaden. Det innebærer at Vest-Agder fylkeskommune bidrar med 50.000 kroner.

Prosjektet organiseres som et samarbeidsprosjekt hvor Statens kartverk i Kristiansand påtar seg prosjektlederansvar. Totalkostnaden for prosjektet er 380 000 kroner. Prosjektet skal igangsettes snarest og ferdigstilles i løpet av første kvartal 2010..

av admin, publisert 25. mars 2009 | Skriv ut siden