Det Digitale Agder har igangsatt prosjektet ”Bedre mobildekning på Agder”, hvor Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune er prosjekteier. Prosjektet vil kartlegge områder uten full dekning, se på løsninger der folk bor og ferdes og vurdere et utbyggingsprosjekt for bedre mobildekning. Kostnadene for dette vil bli store, og vil være avhengig av statlig støtte for å realisere mål om tilstrekkelig mobildekning. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø bevilget i dag 215.000 kroner som Vest-Agder fylkeskommune til delvis finansiering av forprosjektering.

I 2007 godkjente fylkesutvalget at Vest-Agder fylkeskommune skulle delta i forprosjektet ”Bedre mobildekning på Agder” med 375.000 kroner av en total kostnadsramme på 750.000 kroner. Forutsetningene som opprinnelig ble lagt til grunn ved behandlingen av saken i fylkesutvalget har nå endret seg. Det Digitale Agder oppgir nå at det er behov for en mer grundig kartlegging enn tidligere antatt og gjennomfører i disse dager innkjøp med forhandlinger. På denne bakgrunn er kapitalbehovet for gjennomføring av forprosjektet inklusive kartleggingen kalkulert til 1,0 million kroner for gjenværende prosjektperiode.

Det Digitale Agder hadde møte med Samferdselsdepartementet 20.januar for presentasjon av forprosjektet. Man legger nå opp til å presentere resultatet av forprosjektet i et nytt møte med politisk ledelse i Kommunal- og regionaldepartementet og Samferdselsdepartementet, for blant annet drøfte mulighetene for å støtte et utbyggingsprosjekt utover de midlene som ordinært bevilges. Det anses derfor viktig å komme i gang med kartleggingen raskest mulig slik at resultatene av forprosjektet kan presenteres før sommeren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. mars 2009 | Skriv ut siden