Fersk statistikk viser at det ukentlig i februar var mellom 20.000 og 21.000 eksterne besøkende på www.vaf.no - fylkeskommunens internett. Det bekrefter den utviklingen en har hatt siste halvår hvor månedstallet har ligget på mellom 80.000 til 85.000 besøkende, med unntak av feriemåneden desember hvor antallet var lavere. Det har de siste par månedene blitt foretatt en betydelig oppdatering av innholdet. Dette gjør at mye utdatert stoff er blitt fjernet eller tatt bort. Ellers er mange oppslagssteder blitt modernisert rent lay-out-messig.

I fra 1. april tar fylkeskommunen i bruk et nytt sak-arkiv system. Det vil medføre at på områder hvor en nå henter frem saker fra dette via www.vaf.no, som for eksempel politiske saker, vil få noen endringer. Dette vil i det vesentlige bestå i rent grafiske endringer. Det arbeides nå med å sikre maksimal brukervennlighet slik at lesere og brukere av fylkeskommunens internett skal kunne få enkel og god tilgang til det innhold som etterspørres.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden