"Energieffekt 2014" startet opp 1. januar 2009 og skal gå ut 2014. I løpet av perioden prosjektet pågår vil fylkeskommunens skolebygninger utbedres med tanke på energieffektivisering som igjen gir en klimagevinst. Tiltakene som gjennomføres har ulik inntjeningstid i form av sparte strømutgifter for skolene. Nettkonsult har utredet tiltak for seks skoler og utredningen av de sju siste skal være ferdig før 1. august. Målet er at innen utgangen av 2014 skal videregående skoler i Vest-Agder være 20 prosent mer energieffektive enn de er i dag. Dette skal skje henholdvis med 16 prosent fra bygningsmessige tiltak og 4 prosent på bevisstgjøring og kompetanseheving hos brukerne av byggene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mars 2009 | Skriv ut siden

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen med tittel: "Grimelever i Kristiansand nektes å søke Kristiansand katedralskole Gimle". Kleppe ønsker endringer i inntaksmodellen. Han spør om fylkesordføreren, som Demokratene, vil gjøre endringer ved at saken behandles på nytt politisk. Fylkesordføreren viser til at dagens inntaksmodell - basert på geografisk inntak til videregående skoler - er blitt praktisert i Vest-Agder siden tidlig på 90-tallet. -Hovedregelen er at eleven som førstevalg skal søke skolen i sin inntaksregion dersom kurset finnes der. Er det flere skoler i regionen, skal eleven først søke den videregående skolen som ligger nærmest den ungdomsskolen som eleven går på. Ingen har rett til inntak på en spesiell skole, svarte Westermoen.

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer