Fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar har fattet vedtak om midlertidig fredning av Ny-Hellesund. Fredningen omfatter hele uthavnen med bebyggelse og tilhørende kulturlandskap. Fredningsområdet tilsvaret området som er regulert til bevaring i en reguleringsplan for Ny-Hellesund fra 2002, og inkluderer også verftstomta på Kapelløya. Bakgrunnen for vedtaket er en godkjent rammetillatelse for utbygging av konferansehotell med restaurant, overnattingsrom, brygger og utearealer på verftstomta på Kapelløya. Avgrensningen av fredningsområdet vil kunne bli justert i forbindelse med igangsetting av en ordinær fredningssak.

Fylkestinget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal videreføre en politisk organisering med utgangspunkt i en hovedutvalgsmodell med beslutningsmyndighet og direkte innstillingsmyndighet til fylkestinget i saker som ikke har budsjettmessige konsekvenser. Det skal imidlertid, etter at nye fylkespolitikere er valgt i fylkestingsvalget i september, foretas noen justeringer. Disse omfatter både sammensetning og ledelse av utvalg og ansvarsfordeling mellom utvalgene. Det skal også tas i bruk elektronisk saksbehandling i fylkestinget i neste valgperiode.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. mars 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer