Landets fylkesordførere ber helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen om én milliard kroner til forebyggende og helsefremmende arbeid i kommunene. -Skal man lykkes med å få vitalisert det lokale folkehelsearbeidet, må det et økonomisk løft til. Fylkeskommunene er derfor av den oppfatning at minimum en prosent av den rammen som er avsatt til helseforetakene bør brukes på folkehelsearbeid i kommunene, for tiden rundt 1 milliard kroner. Folkehelsemilliarden må kanaliseres som friske midler gjennom de regionale folkehelsepartnerskapene.. Dette er ingen utgift, men en investering!, sier fylkesordførerkollegiet i en pressemelding.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. mars 2009 | Skriv ut siden