Fylkesutvalget vedtok tirsdag enstemmig følgende uttalelse til Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite og Samferdselsdepartementet: ”Fylkesutvalget i Vest-Agder stiller seg uforstående til at stamveiprosjektet i Kristiansand i Nasjonal Transportplan omtales som Gartnerløkka – Hannevikdalen. Fylkesutvalget vil igjen sterkt understreke at dette E-39-prosjektet ikke må avgrenses til Hannevikdalen, men omfatte fire-felts motorvei fra Kristiansand til Søgne”.

Da regjeringen i forrige uke la frem Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019 sto det i planen at det i perioden 2014 til 2019 er aktuelt med statlige midler til bygging av firefelts veg fra Kristiansand på strekningen Gartnerløkka - Hannevikdalen. Bedring av atkomsten til vestre havn i Kristiansand inngår i prosjektet. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. mars 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer