Fylkesutvalget vedtok tirsdag enstemmig følgende uttalelse til Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite og Samferdselsdepartementet: ”Fylkesutvalget i Vest-Agder stiller seg uforstående til at stamveiprosjektet i Kristiansand i Nasjonal Transportplan omtales som Gartnerløkka – Hannevikdalen. Fylkesutvalget vil igjen sterkt understreke at dette E-39-prosjektet ikke må avgrenses til Hannevikdalen, men omfatte fire-felts motorvei fra Kristiansand til Søgne”.

Da regjeringen i forrige uke la frem Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019 sto det i planen at det i perioden 2014 til 2019 er aktuelt med statlige midler til bygging av firefelts veg fra Kristiansand på strekningen Gartnerløkka - Hannevikdalen. Bedring av atkomsten til vestre havn i Kristiansand inngår i prosjektet. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. mars 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer