Fylkesutvalget vedtok tirsdag enstemmig følgende uttalelse til Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite og Samferdselsdepartementet: ”Fylkesutvalget i Vest-Agder stiller seg uforstående til at stamveiprosjektet i Kristiansand i Nasjonal Transportplan omtales som Gartnerløkka – Hannevikdalen. Fylkesutvalget vil igjen sterkt understreke at dette E-39-prosjektet ikke må avgrenses til Hannevikdalen, men omfatte fire-felts motorvei fra Kristiansand til Søgne”.

Da regjeringen i forrige uke la frem Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019 sto det i planen at det i perioden 2014 til 2019 er aktuelt med statlige midler til bygging av firefelts veg fra Kristiansand på strekningen Gartnerløkka - Hannevikdalen. Bedring av atkomsten til vestre havn i Kristiansand inngår i prosjektet. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. mars 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer