Fylkesutvalget vedtok tirsdag enstemmig følgende uttalelse til Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite og Samferdselsdepartementet: ”Fylkesutvalget i Vest-Agder stiller seg uforstående til at stamveiprosjektet i Kristiansand i Nasjonal Transportplan omtales som Gartnerløkka – Hannevikdalen. Fylkesutvalget vil igjen sterkt understreke at dette E-39-prosjektet ikke må avgrenses til Hannevikdalen, men omfatte fire-felts motorvei fra Kristiansand til Søgne”.

Da regjeringen i forrige uke la frem Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019 sto det i planen at det i perioden 2014 til 2019 er aktuelt med statlige midler til bygging av firefelts veg fra Kristiansand på strekningen Gartnerløkka - Hannevikdalen. Bedring av atkomsten til vestre havn i Kristiansand inngår i prosjektet. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. mars 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer