Listerrådet og Vest-Agder fylkeskommune har sendt en felles høringsuttalelse vedrørende etablering av gassrørledningen Skanled fra Kårstø til Rafnes og videre til Sverige og Danmark Det planlagte røret går like utenfor kysten av Lister og Vest-Agder. En mener tilretteleggingen for etablering av et mulig grenrør til Lista er besvart. Det samme gjelder viktigheten av at regionale fiskeriinteresser må høres. Listerrådet og fylkeskommunen er imidlertid betenkte når det gjelder rørets kapasitet knyttet til langsiktige samfunnsmessige hensyn om tilgjengelig gass til nasjonal bruk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. mars 2009 | Skriv ut siden