Vil ha flere eldre på valg

Politikerne i HKU (hovedutvalg for kultur og utdanning) anbefaler at Vest-Agder fylkeskommune ved Fylkestinget, støtter den foreslåtte organisasjonsmodellen. Modellen er et resultat av et langvarig arbeid mellom bl.a de tre kuntneriske institusjonene som skal "bo" i Kilden; Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør.

I vedtaket som politikerne støttet står det:

 1. Vest-Agder fylkeskommune godkjenner prinsippene i organisasjonsmodellen anbefalt av Kildens styre med de aktuelle utredningene av desember 2007 og november 2008 som grunnlag for videre arbeid.
 2. Styret i Kilden får fullmakt til å tilsette nødvendig driftspersonell i tråd med utredningen ”Driftsorganisering, desember 2007” innen de til enhver tid tilgjengelige økonomiske rammer.
 3. Fylkesrådmannen får fullmakt til å starte forhandlinger med de øvrige eiere av Agder Teater AS med sikte på endring av eierskapet.

Vest-Agder fylkeskommune (20 %) er sammen med Kristiansand kommune (80 %)eier av Kilden IKS. Kristiansand kommune har fattet et liknende vedtak 19. Februar.

De tre institusjonene har alle behandlet organisasjonsmodell og bemanningsstruktur. I overensstemmelse med brukerorganisasjonenes tilrådinger vedtok Kildens styre i møte 27.11.08 følgende:

· KSO, AT og OS blir avdelinger i en helhetlig organisasjonsmodell i Kilden TKS.

· Styret slutter seg til de stillingsbeskrivelser som utvalget for stillingsbeskrivelser leverte i juni 2008, og med de endringer som følger av uttalelse fra Agder Teater, samt endringer for adm. dir. som omtales på s. 7 i denne innstillingen.

· Publikumsservice ligger i avdeling for vertskap. Denne har også ansvar for ikke-kommersielle aktiviteter.

· Styret anbefaler at det engasjeres ekstern prosjektledelse for å lede prosessen med å videreutvikle modellen. Det forutsettes at det innhentes nødvendig juridisk og økonomisk kompetanse og bistand.

· Utredningene "Driftsorganisering av Kilden" av des. 2007 og "Organisasjonsmodell for Kilden TKS" av nov. 2008, danner grunnlaget for det videre arbeid.

HKU går inn for at Vest-Agder fylkeskommune, som eier gir sin støtte til organisasjonsmodellen som ivaretar hensyn til kunstneriske, økonomiske og samarbeidsrelaterte forhold.

Saken skal endelig behandles i Fylkestinget 28. April.

av admin, publisert 27. mars 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer