Innsøkningen til videregående skoler i Vest-Agder for skoleåret 2009 – 2010 er avsluttet, det forteller seksjonsleder for inntak og formidling, Svein Brattberg. - Foreløpige tall viser at det er 8204 søkere til videregående opplæring i Vest-Agder. 785 av disse søker læreplass. Til de offentlige videregående skolene i Vest-Agder er det 6679 søkere, mens 492 har private skoler som sitt første ønske. 248 søkere ønsker tilbud i annet fylke.

av admin, publisert 4. mars 2009 | Skriv ut siden