Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder og Statens kartverk samarbeider om et opplæringstilbud til kommunene i Vest-Agder i forbindelse med at ny plandel av plan- og bygningsloven iverksettes 1. juli i år. I opplæringen vil det bli fokusert på planlegging som verktøy for styring av kommunen, og på de endringer som er gjort i plandelen av plan- og bygningsloven. Les mer om opplæringstilbudet i invitasjonen og programmet.

Det arrangeres tre heldagsseminarer for kommunene:

· 5. mai for kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Hægebostad, Lyngdal og Farsund. Konferansen holdes på Rosfjord Fjordhotell i Lyngdal. Påmelding til kurs 5. mai

· 6. mai for kommunene Mandal, Lindesnes, Marnardal, Åseral og Audnedal. Konferansen holdes på Rosfjord Fjordhotell i Lyngdal. Påmelding til kurs 6. mai

· 7. mai for kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand. Konferansen holdes på Hotell Norge i Kristiansand. Påmelding til kurs 7. mai

Viser det seg at enkelte ikke kan delta den aktuelle dagen som er satt opp, kan det være muligheter for å bytte dag for de det gjelder.

Kontaktperson:  Arne Kjell Brunes, Tlf. 38176681

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. mars 2009 | Skriv ut siden