Strømmestiftelsen tok i 2005 kontakt med Vest-Agder fylkeskommune for å få regional politisk forankring omkring et senter for internasjonalt kultursamarbeid. Det ble den gang gikk støtte fra fylkeskommunens side. Nå er saken igjen på dagsorden. Fylkestinget vil i slutten av april ta stilling til om fylkeskommunen skal overta 14 aksjer i ”Senter for internasjonalt kultursamarbeid AS” for 70.000 kroner, tilsvarende 35 prosent av aksjekapitalen. Da fylkesutvalget i dag behandlet saken ble det anbefalt at fylkestinget går for et slikt aksjekjøp.

Fylkestinget behandlet i dag årsberetningen for 2010 for Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum. Fylkeskommunen samarbeider og gir årlig tilskudd til fyrmuseet. For 2010 ytet Vest-Agder fylkeskommune et tilskudd på 1,76 millioner kroner. I tillegg bidro fylkeskommunen med kompetanse, lønnsmidler og driftsmidler knyttet til utvikling av virksomheten tilsvarende ett årsverk. Dette var prissatt til 833 000 kroner. Dessuten mottok museet yterligere 125 000 kroner som tilskudd til sine bidrag inn i interreg-prosjektet Fremtidskyster. Stiftelsens budsjett for 2010 var på henimot 8,3 millioner kroner. Regnskapet viser et årsresultat på rundt 110 000 kroner. Stiftelsen har en egenkapital på henimot 1,4 millioner kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. mars 2009 | Skriv ut siden