Rådet i Lindesnesregionen, som omfatter de fem kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral, har drøftet diskusjonsnotatet ”Ett eller to Agderfylker?”. Rådet kom frem til en enstemmig uttalelse hvor rådet ser positivt på at det settes i gang en prosess for å vurdere en fylkessammenslåing. Rådet mener at en sammenslåing av de to Agder-fylkene vil styrke regionen. En sammenslåing bør, etter rådets mening, skje så snart som mulig, helst i 2011.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. mars 2009 | Skriv ut siden