Det har tidligere vært varslet at stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010 - 2019 skulle legges frem for Stortinget i januar 2009. I et brev av 5. desember 2008 til Stortingets Presidentskap orienterer samferdselsminister Liv Signe Navarsete om at meldingen tidligst kan bli lagt frem i slutten av februar 2009. Grunnen til utsettelsen er blant annet at arbeid i forbindelse med den nye ordningen med at store prosjekt skal ha kvalitetssikring i en tidlig fase har tatt lengre tid enn forutsatt. Dette er et nytt element i planprosessen, og omfatter alle statlige investeringer over 500 millioner kroner, heter det i brevet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. mars 2009 | Skriv ut siden