Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019 legges frem fredag 13. mars 2009. Presentasjonen skulle ha foregått tidligere i år, men har vært skjøvet noe ut blant annet på grunn av finanssituasjonen globalt som har endret flere forhold og medført nye tiltak. Planen presenterer hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk, og legger grunnlaget for politiske vurderinger, virkemiddelbruk og samspillet mellom transportformene.

De statlige transportetatene - Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor AS har i fellesskap utarbeidet grunnlagsmateriale til Nasjonal Transportplan, basert på retningslinjer fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. I planleggingen er det lagt stor vekt på medvirkning fra fylkeskommuner, storbyer, bruker- og interesseorganisasjoner. Transportetatenes forslag til NTP 2010-2019 ble overlevert i januar 2008, og sendt på høring.

Forslaget og høringsuttalelsene kan du lese her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mars 2009 | Skriv ut siden