- Jeg synes det er i aller høyeste grad aktuelt å se på mulighetene for en utbygging av jernbanelinjen, sier leder i Naturvernforbundet i Vest-Agder Torbjørn Fredriksen til Sørnett. Han trekker frem de lavere CO2-utslippene fra togtransport kontra fly. - En utbygging ville være et viktig supplement, eventuelt avløsning til Kjevik, for jeg tror begge transportmuligheter til Oslo vil bestå, sier Fredriksen, som for et par år siden ble tildelt Vest-Agder fylkeskommunes miljøpris.

Fredriksen, sier til Sørnett at han selv har opplevd at det tar lang tid å komme seg til og fra flyplassene og at det derfor fort tar like lang tid som det eventuelt vil ta dersom man velger å bygge ut jernbanelinjene mellom Kristiansand og Oslo. Han synes det er rart dersom det tildeles midler til utbygging av en flyplass fremfor nye jernbanelinjer, men ønsker ikke utelukke fly som en transportmulighet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. mars 2009 | Skriv ut siden