Forskningsinstitusjonen NIFU STEP har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet rapporten "Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen?" (PDF-utgave her). Den viser at det er ingen motsetning mellom å stille høye faglige krav og å ha god trivsel i undervisningen. -Undersøkelsen viser at et godt læringsmiljø, som fokuserer på ro, orden, disiplin, arbeid mot mobbing og tydelig klasseledelse, har positiv effekt på elevenes læringsresultater, skriver Høyre på sine nettsider. Samtidig understrekes det at trivsel ikke er alt. Vi har mange undersøkelser som viser at norske elever trives best av alle elever i hele OECD-området, men at vi i Norge oppnår svake læringsresultater sammenlignet med andre land - til tross for høy ressursbruk, sier leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ine Eriksen Søreide (H).

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden