Når nybygget på Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) står ferdig i 2010 skal det romme ny kunst for over 350 000 kroner. Det inkluderer 80 000 kroner fra KORO (Kunst i offentlig rom). Dessuten skal den omfattende Wenneslandsamlingen få en sentral plass i utsmykkingen av den nye skolen. Omlag 270 000 kroner skal brukes til å sikre forsvarlig flytting av den eksisterende kunsten på skolen.

Derfor har hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) gitt dispensasjon fra utsmykkingsreglementet som sier at 1,5 % av byggekostnadene skal brukes på ny kunst. I forbindelse med at KKG flytter inn i nye lokaler, vil Wenneslandsamlingen tilpasses og gjøres tilgjengelig i det nye mellombygget. Deler av utsmykkingsbeløpet kan som et unntak, dekke de høye driftskostnadene vedrørende omplasseringen av samlingen. Sørlandets Kunstmuseum besitter den nødvendige fagkompetansen på dette området, og involveres i arbeidet med å kvalitetssikre kunstverkene.

Det ble søkt om dispensasjon fra Utsmykningsreglementet fordi utsmykkingsplanen, om å avsette midler til Wenneslandsamlingen, kunne oppfattes å være i strid med Vest-Agder fylkeskommunens utsmykkingsreglement pkt.1, 3. målsetning: Formålet med kunstnerisk utsmykking av fylkeskommunale bygg: - å sikre arbeidsoppgaver for kunstnere. De to andre målene: - å bidra til et trivelig arbeidsmiljø og - å gi brukere av bygget del i kunstneriske opplevelser, oppfylles.

Når politikerne nå gav dispensasjon til å bruke deler av utsmykningspengene på Wenneslandsamlingen er det fordi de erkjenner at denne samlingen står i en særstilling og må inkluderes på en god måte i det nye bygget.

av Macdonald, Cheryl, publisert 27. mars 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer