Faren for flom og skred øker når klimaet endrer seg. Det må tas hensyn til når det planlegges veier, bygg og anlegg. Nettportalen Klimatilpasning Norge på regjeringens hjemmeside skal gi samordnet og tilrettelagt informasjon om klimatilpasning til fylkeskommuner, kommuner, bedrifter og andre som har behov for det. -Uansett hvor godt vi lykkes med utslippskutt vil klimaet endre seg mye dette århundret. Dette får praktiske konsekvenser også i Norge. Det er tid for at kommuner, fylkeskommuner og bedrifter og andre berørte skaffer seg nødvendig kunnskap om hvordan vi best kan tilpasse samfunnet til et annet klima i fremtiden, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mars 2009 | Skriv ut siden