Female Future Agder lanserer ny mulighet i 2009

Vox og Utdanningsdirektoratet har utviklet kompetansemål for voksne som vil være et nyttig verktøy for alle lærere og andre som jobber med voksnes læring: -Kompetansemålene gjør det lettere å tilpasse opplæring for voksne sier direktør i Vox, Jan Ellertsen. De gir en ny giv for voksnes læring. Kompetansemålene for grunnleggende ferdigheter beskriver og konkretiserer mål for opplæring i: digital kompetanse, hverdagsmatematikk, lesing og skriving samt muntlig kommunikasjon, skriver Vox i en pressemelding som er sendt til blant annet landets fylkeskommuner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mars 2009 | Skriv ut siden